Våren väntar!

2012-01-11

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

För tillfället kör bandet på som vanligt med rep och inspelningar, men när solen behagar värma den frusna jorden planerar vi sporadiska gig i det gröna samt ute på gator och torg!

Eventuella intäkter genom dessa aktiviteter räknar vi med ska täcka upp eventuella böter för störande av ordningen, men utöver det skänker vi gärna pengarna till diverse kämpar över världen som behöver ekonomiskt stöd för sina aktioner. Detta kommer det skyltas mer om på plats vad det lider...

Väl mött en soligare buskardag!

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **